„Îmbunătăţirea managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziţie publică” - Cod SMIS 48792

 

Anunturi

Anunţ Lege 101/2016

Din data de 26.05.2016 a intrat în vigoare Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  (click pentru vizualizare).

Anunţ OUG 72/2009

A intrat în vigoare OUG72; din 17.06.2009 care modifică şi completează OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Anunţ 05.01.2010

  • In anul 2009 la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor s-au depus un numar de contestatii (dosare) in crestere cu 41,45% fata de anul 2008.
  • Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a emis in anul 2009 un numar de 7360 decizii (adica 9019 contestatii solutionate) din care 89 de plangeri (adica 1,21%) au fost admise de Curtea de Apel.
  • Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in anul 2009, a inregistrat cu 34,27% mai multe documente in compartie cu anul 2008. 
  • Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in anul 2009 a solutionat cu 38,39% mai multe contestatii (dosare) decat in anul 2008.
  • Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a emis in anul 2009 un numar de 7360 decizii (care a reprezentat un numar de 9019 dosare solutionate).

Anunţ HG 834/2009

A intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 834/2009 care modifică şi completează Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Anunţ 12.01.2010

In anul 2009 la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor timpul mediu de solutionare a unei contestatii a fost de 19 zile.

Anunţ 09.04.2009

Începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2009 plângerile împotriva Deciziilor C.N.S.C. se depun la instanţele judecătoreşti competente, respectiv la Curtea de Apel, secţia contencios-administrativ şi fiscal în a cărei rază se află sediul autorităţii contractante, în termen de 10 zile de la comunicare.

Anunţ OUG 19/2009

A intrat în vigoare OUG 19 din 07.03.2009 care completează şi modifică OUG 34/2006 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice