„Îmbunătăţirea managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziţie publică” - Cod SMIS 48792

 

Contact

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, București

Adresa email: office@cnsc.ro

Tel: +40213104641 / +40213104672 / +40213104673

Fax: +40213104642 / +40218900745