„Îmbunătăţirea managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziţie publică” - Cod SMIS 48792

 

termeni si conditii

Termeni şi Condiţii de Utilizare a portalului CNSC

 

Orice fel de comunicare şi informaţie iniţiată prin acest Serviciu va fi guvernată de aceşti termeni şi condiţii, ca reprezentând Acordul complet, exclusiv şi definitiv între utilizator şi CNSC, în calitate de proprietar şi unic administrator al Portalului(denumit în continuare Administrator). Portalul CNSC (denumit in continuare Portal) îşi rezervă dreptul, pe baza unilaterală, să modifice, amendeze sau să actualizeze aceşti termeni şi condiţii în orice moment, fără a anunţa în prealabil. Îşi rezervă de asemenea dreptul de a amenda, adăuga sau şterge orice aspect al Serviciului în orice moment fără a anunţa în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării pe acest website. În cazul în care continuaţi să utilizaţi acest Serviciu şi după revizuire, înseamnă că aţi acceptat pe deplin termenii prezentului Acord, inclusiv modificările survenite.

 

Confidenţialitate

 

Nici un fel de informaţii cu caracter personal nu vor fi transmise către terţi, cu excepţia acelor terţi parteneri care asigură bună funcţionare a acestui portal. Totuşi, putem furniza unor terţi informaţii de ordin general referitoare la numar de vizie, trafic în site precum şi alte informaţii, însă aceste statistici nu vor conţine date cu caracter personal. Acest portal poate utiliza tehnologii care ne permit colectarea anumitor informaţii cu caracter tehnic despre Dvs: adresa Dvs. de Internet (adresa IP), sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, informaţii despre traficul realizat de Dvs. prin portal-ul nostru. Toate aceste informaţii colectate prin intermediul portalului au scopul de a ajuta la îmbunătăţirea serviciilor si informatiilor oferite de portalul web.

 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, portalul va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizaţi sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către portal a serviciilor pe internet şi a serviciilor care ţin de domeniul educaţiei, culturii şi a divertismentului.

 

Securitate

Tentativa sau realizarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui Portal, cum ar fi utilizarea abuzivă, frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea sau utilizarea nepermisă de informaţii poate atrage anularea accesului, precum şi urmărirea penală în conformitate cu legislaţia română în vigoare. În cazul în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă condiţiile şi termenii de utilizare din prezentul Regulament sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod Portalului, Administratorul poate restricţiona sau susupenda accesul Utilizatorului la Portal. Aceasta poate însemna: ştergerea mesajelor al căror conţinut nu respectă termenii şi condiţiile portalului; suspendarea temporară sau permanentă a contului şi a tuturor informaţiilor pe care le conţine; ştergerea opţiunilor definite şi interzicerea accesului la serviciile Portalului. Restricţionarea accesului Utilizatorului poate să fie sau nu precedată de avertismente, în funcţie de aprecierea exclusivă şi unilaterală a Administratorului.

 

Acceptarea condiţiilor

 

Utilizarea Portalului este condiţionată de acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Administratorul îşi rezervă dreptul de a schimba în orice moment aceste condiţii, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează (denumite în continuare Utilizatori). Termenii şi Condiţiile de Utilizare se aplică pentru oricare din secţiunile Portalului şi pentru toţi utilizatorii. Utilizatorii care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile de mai sus nu au dreptul de a folosi Portalul. Postarea şi publicarea materialelor pe acest Portal exonerează Administratorul de orice răspundere privind conţinutul şi veridicitatea informaţiilor, aceasta aparţinând exclusiv autorilor. Administratorul nu garantează că informaţiile sunt complete, corecte sau actualizate. De asemenea, utilizatorii folosesc Portalul pe riscul propriu, Administratorul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de accesarea sau utilizarea Portalului sau ca urmare a utilizării informaţiilor din acest Portal.

 

Dreptul de utilizare a materialelor

 

Administratorul îi autorizează pe utilizatori să vizualizeze şi să descărce copii ale materialelor de pe Portal în scop de informare. Administratorul acordă, de asemenea, utilizatorilor dreptul de a trimite mesaje, date sau alte informaţii către Portal. Utilizatorii Portalului pot trimite comentarii, sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura acestuia, prin oricare din instrumentele puse la dispoziţie, cu condiţia ca acestea să respecte cadrul legal, şi să nu adfucă prejudicii de nicionatură Portalului sau a unei terţe părţi. Conţinutul Portalului, integral sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri de comercializare, fără acceptul scris prealabil al Administratorului.

 

Legături

 

Portalul poate conţine legături (denumite link-uri) către alte Portaluri sau resurse web. Administratorul nu este responsabil de disponibilitatea şi corectitudinea informaţiilor oferite de acestea şi este exonerat de orice răspundere pentru orice pagubă sau pierdere cauzată de folosirea de către utilizatori a acestora. Portalul poate acorda partenerilor dreptul de a crea un link către pagina principală a portalului, cu condiţia ca acest link să nu aducă vreo atingere de vreo natură Portalului şi obiectivelor sale.